Arnoud van der Wal is door Woonstede ingehuurd om het project Kolkakkerbuurt te begeleiden en ziet nu de resultaten van een intensief traject.

“De oorspronkelijke bedoeling was om de woningen te slopen. Daar kwamen de bewoners tegen in opstand en vervolgens is door Woonstede gekozen voor een project met maximale participatie van de buurt. Dit heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig plan met bestemmingsplan en een beeld kwaliteitsplan. Dit laatste is voor een renovatie vrij ongebruikelijk maar alle partijen wilden de bijzondere kenmerken van de Kolkakkerwijk als “Tuindorp” recht doen.

Isolatie aan de buitenkant

Hoe zijn we tot het besluit gekomen om de woningen aan de buitenkant te isoleren? De spouw van deze woningen, die dateren uit de twintiger jaren van de vorige eeuw, was onvoldoende om te komen tot de gewenste isolatienorm. De eerst gedachte was toen om te gaan werken met voorzetwanden. Dit heeft twee nadelen; er zouden diverse koudebruggen ontstaan waardoor de hoogwaardige isolatie die we voor ogen hebben niet gerealiseerd zou worden. Daarnaast zou de woning nog kleiner worden. Voor deze isolatie moest een paar m2 worden ingeleverd, deze woningen zijn niet al te groot dus dat was geen optie. Klokgroep kwam destijds met het voorstel om te kiezen voor een systeem van isolatie en steenstrips aan de buitenzijde

Baksteen architectuur

De woningen kennen een rijke baksteen architectuur. Van relatief eenvoudige rollagen tot uitstekende stenen van resp. 35 en zelfs 55 mm dik. Deze uitstraling wilden wij behouden hetgeen nog best een uitdaging bleek te zijn. Via het gekozen systeem met gezaagde stenen wordt de oorspronkelijke detaillering ook teruggebracht

De grootste criticasters zijn enthousiast

“De bewoners zijn steeds heel betrokken geweest maar ook wel kritisch en soms een beetje achterdochtig. Nu ze zien hoe mooi de woningen er uit zien en hoe goed de isolatie werkt, zijn ze ongelofelijk enthousiast”.Dit project is in opdracht van Woonstede uitgevoerd door de Klok Bouwgroep, De Takkenkamp