Kolkakkerweg, Ede

Energetische transformatie van 50 woningen.

Opdrachtgever: Woonstede
Aannemer: Klok bouw
Realisatie: Takkenkamp en SWI Employment

Foto’s: Klaas Tuin technisch projectleider OpZoom Architecten.

 

 

Woningbouwvereniging Woonstede pakt dit grote project aan.

Het is gebruikelijk om elke 30 á 40 jaar groot onderhoud uit te voeren aan woningen. Zo blijven de woningen comfortabel, energiezuinig en betaalbaar. Na een renovatie in de jaren ’50 en in de jaren ‘70/’80 was de Kolkakkerbuurt opnieuw aan de beurt.

De bouwkundige en technische staat van de woningen werd onderzocht en daarbij werd duidelijk dat veel woningen in slechte staat verkeren en niet toekomstbestendig zijn. Deze conclusies leidde in het voorjaar van 2015 tot een voorgenomen sloopbesluit van de directie van Woonstede en het plan om in de wijk ongeveer 200 nieuwe huurwoningen in tuindorpstijl te gaan ontwikkelen.

Aanpassing van het sloopbesluit
In het najaar van 2015 werd een Bewonerscommissie opgericht die vanaf dat moment namens de bewoners gesprekspartner werd over het af te leggen traject. Met de Bewonerscommissie is een stevige discussie gevoerd over nut en noodzaak van de totale sloop van alle woningen. In een open dialoog is uiteindelijk samen gekozen voor het behoud van 50 woningen. Dat zijn de woningen aan de Kolkakkerweg geworden omdat ze het meest karakteristiek zijn en bij elkaar staan.

Het hele project is in nauwe samenspraak met de bewoners uitgevoerd.
Het resultaat is dat de Kolkakkerbuurt een tuindorp is en blijft waar ook in de toekomst veel mensen met plezier kunnen blijven wonen.

 

Onze bouwpartners aan het woord:

Deze wordt niet getoond

Arnoud van der Wal, IM Bouwmanagement

Arnoud van der Wal van IM Bouwmanagment   logo IM Bouwmanagment

We worden nog net niet doodgeknuffeld, zo blij zijn de bewoners met hoe het er nu al uitziet

Zelfs de grootste criticasters zijn enthousiast over het resultaat

Arnoud van der Wal is een tevreden projectleider. Hij is door Woonstede ingehuurd om het project Kolkakkerbuurt te begeleiden en ziet nu de resultaten van een intensief traject.

De oorspronkelijke bedoeling was om de woningen te slopen. Daar kwamen de bewoners tegen in opstand en vervolgens is door Woonstede gekozen voor een project met maximale participatie van de buurt. Dit heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig plan met bestemmingsplan en een beeld kwaliteitsplan. Dit laatste is voor een renovatie vrij ongebruikelijk maar alle partijen wilden de bijzondere kenmerken van de Kolkakkerwijk als “Tuindorp” recht doen.

Isolatie aan de buitenkant

Hoe zijn we tot het besluit gekomen om de woningen aan de buitenkant te isoleren? De spouw van deze woningen, die dateren uit de twintiger jaren van de vorige eeuw, was onvoldoende om te komen tot de gewenste isolatienorm. De eerst gedachte was toen om te gaan werken met voorzetwanden. Dit heeft twee nadelen; er zouden diverse koudebruggen ontstaan waardoor de hoogwaardige isolatie die we voor ogen hebben niet gerealiseerd zou worden. Daarnaast zou de woning nog kleiner worden. Voor deze isolatie moest een paar m2 worden ingeleverd, deze woningen zijn niet al te groot dus dat was geen optie.

Klokgroep kwam destijds met het voorstel om te kiezen voor een systeem van isolatie en steenstrips aan de buitenzijde.

Baksteen architectuur

De woningen kennen een rijke baksteen architectuur. Van relatief eenvoudige rollagen tot uitstekende stenen van resp. 35 en zelfs 55 mm dik. Deze uitstraling wilden wij behouden hetgeen nog best een uitdaging bleek te zijn. Via het gekozen systeem met gezaagde stenen wordt de oorspronkelijke detaillering ook teruggebracht.

Onbewoonde staat

Alle bewoners van de 50 woningen waar het nu over gaat zijn uit hun woningen gegaan. Twee derde van de bewoners keert straks niet meer terug naar hun woning. Zij hebben gekozen voor een andere woning. Eén derde van de bewoners gaat wel terug waarvan sommige gekozen hebben voor een ander huis. De overige woningen worden verhuurd aan bewoners die nu ook in de Kolkakkkerbuurt wonen en een deel gaat via het sociale verhuur platform. Het is heel leuk om te zien dat er veel belangstelling is voor deze woningen.

De grootste criticasters zijn enthousiast

Inmiddels is het project al in een vergevorderd stadium. Het eerste blok woningen is aan de buitenkant gereed en alle betrokkenen zijn heel enthousiast over het resultaat.

“De bewoners zijn steeds heel betrokken geweest maar ook wel kritisch en soms een beetje achterdochtig. Nu ze kunnen zien hoe de werkzaamheden vorderen en hoe mooi de woningen er uit gaan zien en hoe goed de isolatie werkt, zijn ze ongelofelijk enthousiast. Ze krijgen straks een woning waar ze heel veel jaren met veel plezier in gaan wonen.”

Mooi resultaat

Arnoud kan tevreden op dit project terug kijken. Als IM Bouwmanagement zijn we gespecialiseerd in bouwkundige techniek én bewonersparticipatie . We hebben technische projectleiders in huis met kijk op mensen, en een communicatiespecialist met gevoel voor techniek. We zijn in staat om moeilijke projecten te stroomlijnen en op professionele wijze uit te voeren. Woorden die onze aanpak kenmerken, zijn beheersing, samenwerking en inlevingsvermogen.

Inmiddels werken we zo’n vijftien jaar in opdracht van woningcorporaties. We weten hoe belangrijk het is om goed samen te werken met bewoners tijdens de vaak ingrijpende renovatie van hun woning. Daarom hebben we een eigen systeem ontwikkeld waarmee we de mate van tevredenheid van bewoners tijdens het bouwproces kunnen meten en volgen. Dit geeft ons de mogelijkheid om in een vroeg stadium problemen te signaleren en waar nodig bij te sturen.

In dit project hebben we optimaal onze kennis en kunde kunnen inzetten en wij zijn heel trots op het resultaat.”

www.imbouwmanagement.nl

 

Patrick Bekker, projectmanager Totaalonderhoud bij KlokGroep

Patrick Bekker van de KlokGroep Logo KlokGroep

De bewonersparticipatie bij dit project van Woonstede is uniek geweest en heeft geleid tot groot enthousiasme bij alle betrokkenen.

Het betrekken van bewoners is een hot item

Eén van de redenen waarom KlokGroep in 2017 het project Kolkakkerweg heeft verworven, was het plan voor de bewonersparticipatie. Patrick Bekker is vanaf het begin bij het project betrokken.

“In 2017 hebben wij onze visie op het project gepresenteerd en is ons het project gegund om twee redenen: onze expertise en het plan voor de bewonersparticipatie. Wij werken veel met woningbouwcorporaties en zijn gewend om met bewoners te overleggen over onze bouwplannen.”

Bij het verduurzamen van bestaand vastgoed is betrokkenheid van bewoners een actueel thema. Door zo goed mogelijk aan hun wensen tegemoet te komen, verkrijgen we meestal ook de 70% instemming die vaak nodig is. In Ede was dit overigens niet nodig, Woonstede wist al dat ze dit project zouden gaan realiseren.

Een nieuwe schil

Toen wij aan tafel kwamen werd er nog gesproken over isolatie aan de binnenzijde van de woningen. Dit zou ten koste gaan van het woonoppervlak van de bewoners, hetgeen niet wenselijk is.

Wij hebben toen het idee neergelegd om te gaan werken met isolatie en steenstrips aan de buitenkant. Dit wordt in Nederland nog niet veel toegepast. Wij zijn op zoek gegaan naar een goed systeem en zijn toen bij SWI/Dämmklinker terecht gekomen. Redenen om voor dit system te kiezen zijn:

  • Levensduur
  • Het systeem heeft zich gedurende vele jaren bewezen als betrouwbaar
  • Brandveiligheid
  • Isolatiewaarde

Met het systeem van SWI kunnen we met een beperkte dikte van de isolatie veel bereiken. Daarnaast kunnen we met de gezaagde steen de authentieke details terugbrengen.

Bewonersparticipatie

Een goed plan voor het betrekken van de bewoners was ook één van de redenen om voor KlokGroep te kiezen.

“Wij hebben veel projecten mogen uitvoeren maar zo uitgebreid als de participatie bij de Kolkakkerweg was, heb ik nog niet eerder meegemaakt.”

Bij een regulier traject plannen we drie gesprekken met de bewoners: de warme opname waar we het proces doorspreken, de technische opname waar we inventariseren wat goed of slecht is aan de woning en het huiskamergesprek waar keuzes door de bewoners gemaakt worden voor onder meer kleuren, tegels, badkamer en keukens”.

Bij de Kolkakkerweg is dat nog uitgebreid besproken met de actieve buurtcommissie en zijn er een viertal bewonersavonden geweest. Patrick heeft dit samen met Marjo van den Bovenkamp en de uitvoerder, Wim Gerrits gedaan. Zo’n project vergt behoorlijk wat uren. “Wij hebben naast onze eigen inzet een goede architect ingeschakeld die veel met dit soort trajecten heeft gewerkt en zich zowel met de buitenkant als de binnenkant van de woningen heeft beziggehouden. Het hele voortraject heeft wat extra tijd gekost, maar is wel heel succesvol geweest. We hebben veel draagvlak gecreëerd en de woningen goed leren kennen. Hierdoor besparen we in de uitvoering veel tijd.

Innoveren zit in ons DNA

Een project als dit past heel goed bij KlokGroep. “Wij geloven in de kracht van het samenwerken met opdrachtgevers en co-makers. Woon- en werkcomfort staan bij ons voorop, daarom zijn we voortdurend bezig om concepten te verbeteren en ons aanbod uit te breiden. Innoveren is onze tweede natuur. Daar leren we van en het stimuleert ons enorm”.

Samenwerking met SWI/Dämmklinker

Wij hebben voor Dämmklinker gekozen omdat dit systeem zich al vele jaren in de praktijk heeft bewezen.

www.klokgroep.nl

Johan Blokland, OpZoom Architecten

Johan Blokland van OpZoom Architecten Logo OpZoom Architecten

Revitalisering 50 woningen aan de Kolkakkerweg in Ede

De Kolkakkerbuurt dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Het is een tuindorp waarin het stedelijke karakter in een dorpse omgeving als belangrijke onderscheidende kwaliteit kan worden aangemerkt. De diversiteit in type woningen met verschillende schakelingen en massa versterkt dit dorpse karakter. Zo ogen de tweekappers door hun laag aangezette kap met wolfseind op de kop als een klein boerderijtje.

De door woningcorporatie Woonstede geplande revitalisering van vijftig van deze markante tuinwoningen gebeurt in lege staat en is onderdeel van een grootschalige aanpak van de hele Kolkakkerbuurt. Daarbij is het van groot belang dat de sfeer en de details van het oorspronkelijke tuindorp bewaard blijven.

Vanaf de start van dit project zijn de bewoners er intensief bij betrokken. In een interactief traject met bestaande en nieuwe huurders werden de volgende randvoorwaarden bepaald: De nieuwe kozijnen krijgen een roedeverdeling die aansluit bij het oorspronkelijke ontwerp en de
bestaande metselwerkaccenten in de vorm van rollagen, afzaten en andere bijzondere ornamenten dienen weer terug te komen in de gerevitaliseerde woningen. Deze laatste eis leek in eerste instantie op gespannen voet te staan met de energieambitie van Woonstede. De woningen gaan immers van het gas af en dienen een goed geïsoleerde schil te krijgen.

Een nieuwe warme jas voor de woningen bleek onvermijdelijk. Binnen het bouwteam van de KLOK Groep kwamen we toen uit op het toepassen van een harde modulaire isolatieplaat met gezaagde steenstrips. Dit heeft het voordeel dat we vrij waren in het kiezen van het type baksteen. Hierbij kwamen we uit op de renovatie vormbaksteen en dan rood kolengestookt.
Hiermee zijn we in staat om het oude beeld met de metselwerkdetaillering weer tot leven te laten komen. Samen met de zandgele kozijnen, roomwitte ramen en de Veluws groene voordeur ontstaat er een warm en evenwichtig beeld dat recht doet aan het verleden en oog houdt op de toekomst.

opZoom

opZoom is een full service architectenbureau en Johan Blokland is architect en mede-eigenaar.

Samen met zijn collega’s richt hij zich op maatschappelijke opgaven in de sectoren wonen, zorg, dienstverlening en onderwijs. Een substantieel deel van de opgaveportefeuille bestaat uit herstructureren en herwaarderen van bestaand vastgoed waarbij duurzaamheid, eigenheid en realisatie voorop staan. In 2016 ontvingen ze voor het project ‘Bouw van jou’ de Gulden Feniks: de Nationale prijs voor renovatie en transformatie.

De architecten van opZoom staan midden in de samenleving, zijn sociaal geëngageerd en gaan graag en voortvarend de open dialoog met hun opdrachtgevers, de bewoners en andere gebruikers aan. Sleutelwoorden hierbij zijn: empathie, visie en verbeelding.

www.opzoom.nl

Takkenkamp Groep

Logo Takkenkamp Groep

Voor dit project worden door ons de gehele woningen in de steigers gezet. Dit is niet alleen voor onze eigen werkzaamheden maar ook voor de dakdekker, het plaatsen van de nieuwe kozijnen en de werkzaamheden van SWI.

Een bijzonder bouwproject

Takkenkamp Groep, een toonaangevend bedrijf in isolatie, restauratie en gevelonderhoud is bij uitstek het bedrijf om het complete renovatiedeel voor de Kolkakkerweg te realiseren. Zij werken al ruime tijd samen met de KlokGroep en hebben als partners al veel projecten gerealiseerd. De werkzaamheden van beide bedrijven sluiten nauw op elkaar aan.

Verder bestaan onze werkzaamheden onder andere uit het opnieuw verankeren van het bestaande buitenspouwblad omdat de oude spouwankers deels zijn vergaan. Waar nodig brengen we nieuwe wapeningsstaven aan in het metselwerk boven de kozijnopeningen, in sommige gevallen zelfs nieuwe stalen liggers. Scheurvorming in de gevels stabiliseren we ook met nieuwe wapeningsstaven. Onze eigen vakmannen verzorgen ook het voegwerk van de nieuwe steenstrips.

Wij werken in dit project met veel partijen samen en dat gaat goed. Er is begrip voor elkaar en de wil om samen een mooi project te realiseren. Het project staat wel onder druk door een krappe planning waarbij de huidige weersomstandigheden niet echt meewerken. We hopen op een korte vorstperiode zodat we daarna tempo kunnen maken om er voor te zorgen dat de bewoners op tijd terug kunnen naar hun vernieuwde en geïsoleerde woning.”

Tevreden klanten en tevreden medewerkers

Takkenkamp Groep is een leidende specialist in isolatie, restauratie en gevelonderhoud. Ons doel is het leefcomfort van gebruikers en bewoners te verbeteren door woningen en gebouwen te verduurzamen. De basis hiervoor is een eerlijke en persoonlijke relatie met medewerkers, klanten en partners. We onderscheiden ons daarbij door de unieke combinatie van passie voor het vak en innovatie in het proces.
Takkenkamp streeft naar een langdurige samenwerking met medewerkers, klanten en partners. We vinden dat we onze klanten het beste helpen met breed georiënteerde, maatwerkoplossingen op het gebied van isolatie, restauratie en gevelonderhoud.

De mensen achter deze groep vormen ons succes; een meer dan tevreden klant als doel wordt bereikt met een meer dan tevreden medewerker!

www.takkenkampgroep.nl

Sterk in duurzame en innovatieve buitengevels!

SmartWallInsulations oftewel SWI is gespecialiseerd in het adviseren en uitvoeren van de (toekomstige) energetische transitie voor zowel bestaand als nieuw ontwikkeld vastgoed.

Hierdoor ontstaat er een perfect woonklimaat, warm en behaaglijk in de winter en koel en fris gedurende de warme zomermaanden.

De Kolkakkerbuurt is een bijzondere uitdaging die uniek is voor Nederland door de diversiteit in type woningen en vooral ook de diversiteit in metselwerk. Baksteen architectuur met een knipoog naar de “Amsterdamse- School”, waarbij spekbanden, rollagen, uitkragend metselwerk en zelfs kunstzinnige vormgeving worden gekopieerd op onze nieuwe gevels.

Uitkragend metselwerk in een diversiteit tot aan 55mm is, met een gevelisolatie systeem, is nog niet eerder toegepast in Nederland.

De Takkenkamp Groep, co-maker van de KlokGroep, heeft in SmartWallInsulations een partner gevonden om aan deze uitdaging invulling te geven.

Het is nu begin februari en tezamen hebben we nu ongeveer een derde gerealiseerd en ik mag wel zeggen; ”wat ziet het er gaaf uit!” Het is een berenklus en bij tijd en wijle monnikenwerk maar wij krijgen het voor elkaar.

Als bouwteam SWI/Takkenkamp zijn wij met onze partners KlokGroep, OpZoom architecten en IM Bouwmanagement namens Woonstede bijzonder trots op het resultaat.

SWI vindt het van groot belang dat onze rijke baksteen cultuur behouden blijft voor de volgende generatie! Wij dagen u van harte uit om bijzonder metselwerk te behouden of te ontwerpen, ook bij woningen die een energetische transitie ondergaan.

Wij nemen u graag mee in het bijzondere traject die de Kolkakkerbuurt heeft ondergaan om uiteindelijk tot dit resultaat te komen.

0 Comments